Published: 2021-02-24 08:00:00 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

ATGĀDINĀJUMS: Publiskais piedāvājums AS “mogo” obligācijām - obligāciju izsole

Rīt ir pēdējā publiskā piedāvājuma diena, pirkšanas uzdevumu pieņemšana līdz 15:30

AS “mogo” obligāciju (ISIN kods: LV0000802452) publiskā piedāvājuma izsole sāksies 2021. gada 12. februārī plkst. 9:00. Izsole ilgs līdz 2021. gada 25. februārim plkst. 15:30.

Kopā tiek piedāvātas līdz 30 000 obligācijām investoriem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Piedāvājuma cena ir 1000 EUR, kas ir vienāda ar vienas obligācijas nominālvērtību. Procentu izmaksa par obligācijām tiks veikta katru mēnesi prospekta noteikumos norādītajos datumos ar gada kupona likmi 11%. Obligācijas ir reģistrētas Nasdaq CSD ar ISIN kodu LV0000802452

Piedāvājums sastāv no divām daļām - jaunu investoru parakstīšanās un apmaiņas piedāvājuma esošajiem obligāciju turētājiem.
Apmaiņas piedāvājums notiek caur Nasdaq CSD SE.
Jauno investoru parakstīšanas notiek caur izsoli Biržas tirdzniecības sistēmā.

Tirgus: RSE Equities IPO (Genium INET tirdzniecības sistēmā)
Uzdevumu grāmata: : MOGOIPO (ISIN kods: LV0000802452)
Izsoles periods, kura laikā tiks pieņemti izsoļu uzdevumi:
2021. gada 12.-24. februāris no 09:00 līdz 16:00,
2021. gada 25. februāris no 09:00 līdz 15:30.
Norēķinu datums jaunu investoru parakstīšanās procesam: 2021.gada 2.marts

Izsolē var piedalīties visi Nasdaq Riga biržas Biedri, kuriem ir piekļuve Genium Inet tirdzniecības sistēmai, ievietojot uzdevumus savā vai klienta vārdā. 

Izsoles noteikumi un AS „mogo“ prospekts ir pieejami pielikumā.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.

 

 


Rules of the Subscription Process.pdf
Mogo_bonds prospectus.pdf