Published: 2017-05-24 11:38:45 CEST
TM hf.
Ársreikningur

Skýrsla um gjaldþol og fjárhagslega stöðu 2016 (SFCR)

Tryggingamiðstöðin hf. hefur gefið út skýrslu um gjaldþol og fjárhagslega stöðu fyrir árið 2016. Skýrslan er gefin út í samræmi við kröfur laga um vátryggingastarfsemi nr. 100/2016.

Skýrslunni er ætlað veita almenningi og markaðsaðilum upplýsingar um fjárhagslegan styrk, áhættu, eignir og skuldir félagsins og talnaupplýsingar.

Hægt er að nálgast skýrsluna á eftirfarandi vefslóð á heimasíðu TM:

 https://www.tm.is/skyrsla-um-gjaldthol-og-fjarhagslega-stodu