Publicēts: 2019-05-28 11:54:37 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Akcionāru sapulces lēmumi

Par izmaiņām Likvidācijas komitejas sastāvā

Rīga, Latvija, 2019-05-28 11:54 CEST -- Likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) akcionāri 2019. gada 28. maija kārtējā akcionāru sapulcē pieņēma lēmumu par izmaiņām Likvidācijas komitejas sastāvā. Ņemot vērā vienošanos stājoties amatā, likvidatora amatu ar šā gada 1. jūniju atstās Sorainen Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte Eva Berlaus (pēdējā diena likvidatora amatā - 2019.gada 31.maijs). 

Sabiedrības likvidatora amatā Eva Berlaus tika ievēlēta 2018. gada 23. aprīlī. Akcionāri un Likvidācijas komiteja izsaka pateicību Evai Berlaus par paveikto darbu, augsti novērtējot viņas ieguldījumu pašlikvidācijas procesa uzsākšanas stadijā, kreditoru sarakstu veidošanā un Sabiedrības sagatavošanā kreditoru pārbaužu uzsākšanai saskaņā ar FKTK apstiprināto metodoloģiju. Sorainen turpinās sniegt atbalstu Sabiedrībai likvidācijas īstenošanā. 

Likvidatoru amatā darbu turpina zvērināta advokāte Lauma Bērziņa, tiesību zinātņu doktors un zvērināts advokāts Ringolds Balodis, korporatīvo finanšu eksperts Arvīds Kostomārovs un nekustamā īpašuma un finanšu eksperts Andris Kovaļčuks. 

Likvidācijas komiteja turpinās darbu pie FKTK apstiprinātā kontrolētas likvidācijas plāna īstenošanas, profesionāli, caurspīdīgi un tiesiski īstenojot ne tikai uzņēmuma aktīvu pārvaldīšanu, bet arī nodrošinot kreditoru pārbaudes, piemērojot FKTK apstiprināto metodoloģiju, kuru izstrādāja un īstenos neatkarīgais starptautiskais konsultants EY.

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com