Publicēts: 2012-03-14 12:31:30 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

14.marta valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 14.martā,  notikušajā valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdotas parādzīmes 12,0 milj. latu apjomā.

Valsts iekšējā aizņēmuma konkurējošā daudzcenu izsolē tika piedāvāti valsts parāda vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2013.gada 15. martā (12 mēnešu parādzīmes).

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 63,7  milj. latu, kas 5,3 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Valsts kase maksimālo likmi noteica 2,10 % līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 1,583%.

Ceturtdien 15.martā,  notiks valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 12 mēnešu parādzīmes par kopējo summu 3,0 milj. latu pēc nominālvērtības.

 

         Elīna Krastiņa
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         tālr.: 67094324
         mob.: 26499049
         e-pasts: Elina.Krastina@kase.gov.lv