English Lithuanian
Paskelbta: 2022-09-30 14:40:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Pusmečio informacija

Preliminarus AB "ŽEMAITIJOS PIENAS" grupės 2022 m. I pusmečio veiklos rezultatas ir pusmečio informacija

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (toliau – Bendrovė) skelbia konsoliduotus neaudituotus 2022 m. pirmojo pusmečio preliminarius grupės veiklos rezultatus:

  • 2022 m. pirmojo pusmečio preliminarūs konsoliduoti neaudituoti grupės pardavimai sudarė 122,7 mln. Eur, o tai yra 31,5 proc. daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį;
  • 2022 m. pirmojo pusmečio preliminarus konsoliduotas neaudituotas grupės grynasis pelnas - 1,2 mln. Eur.

Taip pat vadovaujantis LR Vertybinių popierių įstatymo 13 straipsniu, pateikiame pusmečio informaciją: (i) finansinių metų pirmojo pusmečio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį; (ii) konsoliduotąjį pusmetinį pranešimą; ir (iii) atsakingų asmenų patvirtinimą.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Arnas Matuzas
Teisės skyriaus vadovas
El. paštas: a.matuzas@zpienas.lt

PriedaiAtsakingu asmenu patvirtinimas LT 2022 rugsejis.pdf
Konsoliduotasis pusmetinis pranesimas_LT.pdf
ZP - 2022 m. - I pusm. - ZP Grupe - FA - LT.pdf