Publicēts: 2019-11-29 12:53:34 CET
Frigate
Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par AS Frigate ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Rīga, Latvija, 2019-11-29 12:53 CET -- Frigate AS, reģistrācijas Nr. 40103953555, juridiskā adrese Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050, valde paziņo, ka 2019. gada 30. decembrī, plkst.10:00, Rīgā, Smilšu ielā 18, notiks Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulce. Ārkārtas akcionāru sapulci sasauc Frigate AS valde.

Darba kārtība:

  1. Frigate AS padomes locekļu atsaukšana un jaunas padomes locekļu vēlēšanas. 

Ieraksta datums akcionāru dalībai Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2019. gada 17. decembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu piedalīties Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 30. decembrī.

Akcionāri var piedalīties ārkārtas akcionāru sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Sapulces dalībniekiem reģistrējoties, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja akcionāri sapulcē piedalās ar pārstāvja starpniecību, pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties ir papildus jāiesniedz arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem ir jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Ārkārtas akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti tiks publicēti ne vēlāk kā 2019. gada 2. decembrī. Ar ārkārtas akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2019. gada 2. decembra darba dienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00 Frigate AS birojā Rīgā, Smilšu ielā 18.

Frigate AS valde

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: bush@frigate.eu
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         SIA Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: olga@auditadvice.lv
         Telefons: +371 67333228