Lithuanian
Paskelbta: 2022-11-30 18:00:24 CET
AB "Baltic Mill"
Pranešimas apie esminį įvykį

2022 lapkričio 30 d. AB Baltic Mill obligacijų (ISIN LT0000405862) savininkų susirinkimo protokolas

Vievis, Lietuva, 2022-11-30 18:00 CET -- AB „Baltic mill“ (toliau – Bendrovė) yra išleidusi 30 000 obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 eurų.

Obligacijų savininkų patikėtinio sprendimu 2022 m. lapkričio 30 d. sušauktas obligacijų savininkų susirinkimas, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti klausimą dėl Bendrovės visų turimų UAB „Amber Pasta“ (kodas 134790132) ir UAB „Malsena Plius“ (kodas 301673928) akcijų perleidimo.  

Pranešimas apie susirinkimo sušaukimą viešai paskelbtas Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos puslapyje ir Bendrovės internetiniame puslapyje.

Iki obligacijų savininkų susirinkimo gauti pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai ir į obligacijų savininkų susirinkimą atvyko obligacijų savininkai, kuriems priklauso 1 852 obligacijos, kurios suteikia 1 852 balsus, kas sudaro 6,17 visų obligacijų suteikiamų balsų skaičiaus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 str. 4 d., obligacijų savininkų susirinkimas laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip 1/2 balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų.

Kadangi į obligacijų savininkų susirinkimą atvyko obligacijų savininkai, kuriems priklausančios obligacijos 6,17 proc. visų balsavimo teisių:

  1. Obligacijų savininkų 2022 m. lapkričio 30 d. susirinkimas laikomas neįvykusiu.
  2. Pakartotinis obligacijų savininkų susirikimas šaukiamas 2022 m. gruodžio 12 d. 12 val. Pakartotiniam obligacijų savininkų susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas.

   

Obligacijų savininkų patikėtinio vardu
Danutė Kadanaitė

AB Baltic Mill direktorius
Vygantas Reifonas + 370 687 21603


2022-11-30 Obligaciju Savininku Susirinkimo Protokolas.pdf