Paskelbta: 2021-05-10 15:24:07 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės, UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ likvidavimo

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) praneša, kad 2021 m. gegužės 10 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą pradėti dukterinės įmonės UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ (toliau – EnePRO) likvidavimą nuo 2021 m. gegužės 14 d.

2018 m. balandžio 13 d. EnePRO valdyba, atsižvelgdama į Bendrovės siekį išgryninti pagrindines veiklos kryptis, priėmė sprendimą pradėti EnePRO nuoseklų ir socialiai atsakingą pasitraukimą iš rangos verslo, atliekant rangovinės veiklos atsisakymo veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, EnePRO sudarytų sutarčių nutraukimu, perleidimu, persiderėjimu, termino sutrumpinimu palankiausiomis sąlygomis.

Bendrovės valdyba sprendimą likviduoti EnePRO priėmė atsižvelgusi į tai, kad EnePRO:

•        iki likvidavimo pradžios datos bus užbaigusi visus rangos projektus;

•        neketina sudaryti kitų su pagrindine veikla susijusių sutarčių.

EnePRO likvidavimo procedūras ketinama užbaigti per ne ilgesnį nei 6 mėn. laikotarpį. Apie užbaigtą EnePro likvidavimą ir šio proceso eigą Bendrovė atskiru pranešimu neinformuos.


Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas

arturas.ketlerius@ignitis.lt

+370 620 76076