Estonian
Avaldatud: 2022-09-29 11:02:14 CEST
Hagen Bikes
Erakorralise üldkoosoleku otsused

Hagen Bikes Holding AS: Erakorralise üldkoosoleku otsused

Hagen Bikes Holding AS (registrikood 16358778; aadress Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Kopli tee 1/2-5, 75312)  aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 29.09.2022 kell 11:02 - 11:21 Hagen Bikesi ruumides Tartu mnt 173, Peetri 75312. 

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 21.09.2022 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Hagen Bikes Holding ASil on kokku 4129 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 891 922 aktsiat.

Erakorralisel üldkoosolekul osales kokku 5 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1 250 628 häält ehk 66,1% kõigist Hagen Bikes Holding ASi aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolekul kvoorum ja üldkoosolek oli pädev otsuseid vastu võtma.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine ning üldkoosolek võttis erakorralise üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes vastu alljärgnevad otsused.

1. Audiitori valimine

Üldkoosolek otsustas valida 2022. ja 2023. aasta majandusaastaks Hagen Bikes Holding ASi audiitoriks senine audiitor Audit & Consult OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused:

Poolt: 1 250 628 häält, 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest

2. 12.11.2021 kinnitatud optsiooniprogrammi (optsiooniprogrammi maht: 89 575 aktsiat) puudutava 12.11.2021 Hagen Bikes Holding AS aktsionäri otsuse muutmine

Üldkoosolek otsustas muuta 12.11.2021 Hagen Bikes Holding AS aktsionäri otsust selliselt, et 12.11.2021 Hagen Bikes Holding AS aktsionäri otsuse punktis 5 märgitud optsioonide realiseerimise hinnaks määratakse 0,1 eurot aktsia kohta (senise hinna, 2,64 eurot aktsia kohta, asemel). Muud optsioonprogrammi tingimused jäävad samaks.

Hääletustulemused:

Poolt: 1 250 503 häält, 99,99% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 125 häält, 0,01% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest

3. Hagen Bikes Holding AS ärinime muutmine

Üldkoosolek otsustas muuta aktsiaseltsi ärinime selliselt, et uueks ärinimeks saab Hagen Bikes AS.

Hääletustulemused:

Poolt: 1 250 628 häält, 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest

4. Hagen Bikes Holding AS põhikirja muutmine

Üldkoosolek otsustas tulenevalt ärinime muutmisest kinnitada uus põhikiri muudetud ärinimega.

Hääletustulemused:

Poolt: 1 250 628 häält, 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest

         Kaspar Peek
         Hagen Bikes Holding AS
         Juhatuse liige
         Tel: +372 56 88 62 33
         E-mail: kaspar@hagenbikes.com