Danish
Offentliggjort: 2020-10-01 13:00:55 CEST
Investeringsforeningen Great Dane
Ændring ledelse/revision

Ændring i bestyrelsen

Som konsekvens af, at formand Ken L. Bechmann er indtrådt i bestyrelsen for Finanstilsynet, er han udtrådt af bestyrelsen for Investeringsforeningen Great Dane.

Den øvrige bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig med Charlotte Lindholm som ny formand.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør