English
Published: 2022-03-22 16:07:49 CET
SEBinvest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Forslag om fusion af Afdeling Nordiske Aktier AKL med Afdeling Danske Aktier AKL, Investeringsforeningen SEBinvest

Bestyrelsen i Investeringsforeningen SEBinvest har i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. § 119, samt bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 681 af 17. juni 2014 om fusion og spaltning af danske UCITS på bestyrelsesmøde d.d oprettet en fusionsplan og -redegørelse som følge af, at bestyrelsen i Investeringsforeningen SEBinvest har besluttet at fremsætte forslag om fusion af Nordiske Aktier AKL (ophørende) og Danske Aktier AKL (fortsættende).

Forslaget bliver fremsat på den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen SEBinvest den 26.04.2022.
Fusionen er betinget af, at den vedtages af investorerne i den ophørende afdeling. Endvidere er fusionen betinget af Finanstilsynets godkendelse.

I anledning af ovennævnte forslag har bestyrelsen for de involverede parter udarbejdet en fælles fusionsplan og fusionsredegørelse, som offentliggøres sammen med nærværende meddelelse.

Oplysning om fusionsplan og – redegørelse vil blive bekendtgjort i Statstidende den 23. marts og ligge til forevisning på foreningens kontor ligeledes fra den 23. marts 2022. Fusionsdokumenterne med bilag vil samtidig kunne rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S eller på www.sebinvest.dk. Bestyrelsens samlede forslag til behandling på generalforsamlingen vil blive offentliggjort ved en separat meddelelse sammen med indkaldelsen.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst direktør Lise Bøgelund Jensen på telefon 33282828.


Med venlig hilsen Investeringsforeningen SEBinvest

Attachment2022 03 22 Fusionsplan og redegrelse_SEBinvest_m. bilag.pdf