Avaldatud: 2020-09-30 14:42:47 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

LHV Groupi uute allutatud võlakirjade noteerimisest Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2020-09-30 14:42 CEST --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi juhatuse 16. septembri 2020.a. otsusele noteeritakse ja võetakse kauplemisele AS-i LHV Group kuni 25 000 allutatud võlakirja, ülemärkimise korral kuni 35 000 allutatud võlakirja (LHV Group allutatud võlakiri 20-2030, ISIN kood: EE3300001791) nimiväärtusega 1000 eurot Börsi Võlakirjade nimekirjas tingimusel, et:

  • pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • pakutavad võlakirjad on kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

Seisuga 30. september 2020.a. on mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt on 35 000 AS-i LHV Group allutatud võlakirja noteeritud ja kauplemisele võetud Balti Võlakirjade nimekirjas alates 01.oktoobrist 2020.a.

 

 

Täiendav info:

Emitendi nimi AS LHV Group
Emitendi lühinimi LHV
ISIN kood EE3300001791
Lunastamiskuupäev 30.09.2030
Väärtpaberite nimiväärtus 1000 EUR
Väärtpaberite arv 35 000
Kogunimiväärtus 35 000 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi LHVB060030A
Intressimäär 6,00%
Intressimakse kuupäevad kvartaalsed
  30.03; 30.06; 30.09; 30.12.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.