English Latvian
Publicēts: 2024-04-29 15:00:01 CEST
Amber Beverage Group Holding S.à r.l.
Iekšējā informācija

Paziņojums par Amber Beverage Group 2023. gada auditētā gada pārskata publicēšanas termiņu

Amber Beverage Group Holding S.à r.l. paziņo, ka 2023. gada auditētais Gada pārskats tiks publicēts līdz 2024. gada 17. maijam, nevis 2024. gada 30. aprīlī, kā sākotnēji plānots. Aizkavēšanās saistīta ar papildu tehniskiem darbiem, kas radušies gada pārskata sagatavošanā Vienotajā elektroniskajā ziņošanas formātā. Šādā formātā gada pārskats tiek ziņots pirmo reizi.

 

         Investoru attiecību kontaktpersona:
         Arturs Evarts
         Valdes loceklis
         Tālrunis: +371 6708 1303
         E-pasts: forinvestors@amberbev.com