Published: 2021-02-09 07:23:54 CET
Grindeks
Iekšējā informācija

Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus

Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus


Ar šo AS "Grindeks" informē, ka saskaņā ar 12.11.2020 AS "Grindeks" ārkārtas akcionāru sapulcē nolemto par AS "Grindeks" akciju izslēgšanu no biržas, ievērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma 77. panta septītās daļā noteikto, kā arī Nasdaq Riga noteikumu “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 12.1. punktu, AS "Grindeks" ir 09.02.2021 iesniegusi regulētā tirgus organizētājam akciju sabiedrībai “Nasdaq Riga” iesniegumu par AS "Grindeks" izslēgšanu no regulētā tirgus.


Kontakti:

Laila Kļaviņa, AS "Grindeks" Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012
fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv

www.grindeks.lv