Danish
Offentliggjort: 2024-01-29 14:16:26 CET
Investeringsforeningen Great Dane
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Investeringsforeningen Great Dane - A conto udbytter for 2023


Foreningen har vedtaget at foretage á conto-udbytter som fremgår af nedenstående:

AfdelingISIN-kodeUdbytte (kr. pr. andel)
Globale AktierDK00605794237,90
INDEX+DK00616718720,30

Udbytter er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til á conto udbytte:             6. februar 2024
Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til á conto udbytte:         7. februar 2024
Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto:         9. februar 2024

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 11. marts 2024.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør