Publicēts: 2019-08-22 16:08:21 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu kalendārs

Par Konsolidētā nerevidētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskata par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 30. jūnijā, publicēšanu

Rīga, Latvija, 2019-08-22 16:08 CEST -- Informējam, ka likvidējamās ABLV Bank, AS Konsolidētais nerevidētais saīsinātais starpperioda finanšu pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada  30. jūnijā, tiks publicēts laika posmā no 26.08.2019. līdz 30.08.2019. 

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com