Published: 2016-05-02 11:17:43 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

CORRECTION: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

Vilnius, Lietuva, 2016-05-02 11:17 CEST -- AB Nasdaq Vilnius 2016 m. gegužės 02 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000650020
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB00021B
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB00021B
Atsiskaitymo data 2016-05-04
Išpirkimo data 2021-05-04
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,3
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 0,370
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,376
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,380
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 102 815 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 3 500 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 20 000 000,00
Apyvarta, EUR 19 924 825,71

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com