English
Published: 2020-03-05 15:55:48 CET
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Update: Finanskalender 2020

Hermed følger den forventede finanskalender for Kapitalforeningen Accunia Invest i 2020.

23. marts 2020Bestyrelsen behandler årsrapporten for 2019, som efterfølgende offentliggøres.
16. april 2020Ordinær generalforsamling
27. august 2020Halvårsrapport for 2020 udsendes

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.