English
Published: 2023-02-13 13:04:28 CET
PFA Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Opdateret: Aconto udlodning af udbytter for regnskabsåret 2022

Meddelelsen er opdateret med datoer for aconto udlodning.

Bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest har vedtaget at foretage aconto-udlodning, som det fremgår af nedenstående.

Afdeling Samlet udbytte i kr. pr. andel
Mellemlange Obligationer 0,00
Kreditobligationer 0,00
Danske Aktier 17,40
Globale Aktier 0,00
Balance AA 0,00
Balance A 3,60
Balance B 6,50
Balance C 7,30

Udbytterne vil fragå afdelingernes indre værdi den 13. februar 2023 med valør den 15. februar 2023. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger, inklusive ret til aconto-udbytte er den 10. februar 2023. Første dag for handel med de enkelte afdelinger, eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 13. februar 2023.

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 29. marts 2023.

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S