Avaldatud: 2019-07-15 10:21:57 CEST
Baltika
Börsiteade

Muudatus olulistes kuupäevades

AS Baltika teavitab muudatusest 12.04.2019 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul kinnitatud aktsiate avaliku pakkumise tingimustes. Aktsiate pakkumise perioodi alguskuupäeva lükatakse ühe päeva võrra edasi seoses aktsiate avaliku pakkumise prospekti kinnitamise edasilükkumisega. Aktsiate märkimine toimub 16. juulist kell 10.00 kuni 7. augustini 2019 kell 14:00.  


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com