Paskelbta: 2020-03-03 15:05:00 CET
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos bankas išdavė leidimą Mindaugui Rudžiui tapti Šiaulių banko valdybos nariu

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išdavė leidimą Mindaugui Rudžiui eiti Banko valdybos nario pareigas.

Mindaugas Rudys gali būti renkamas Banko valdybos nariu, kai 2020 m. kovo 31 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinkta naujos kadencijos Banko stebėtojų taryba rinks Banko valdybos narius.

Mindaugas Rudys eina Paslaugų vystymo tarnybos vadovo pareigas AB Šiaulių banke.

Papildoma informacija:
Jurgita Simanavičiūtė
Personalo departamento direktorė
jurgita.simanaviciute@sb.lt, +370 5 203 2263