Avaldatud: 2018-12-21 15:54:18 CET
Arco Vara
Korporatiivne sündmus

Võlakirjaemissioon ja laenulepingud

Arco Vara AS viis läbi võlakirjaemissiooni, mille käigus emiteeris võlakirju kogumahus 1 325 000 eurot. Tegemist oli esimese osaga võlakirjaprogrammist, mille raames võidakse kokku emiteerida kuni 2 miljonit eurot 2019. aasta lõpuks.

Võlakirjade väljalaskepäev on 21.12.2018 ja lunastamispäev on 21.12.2020. Emiteeritakse 13 250 võlakirja nimiväärtusega 100 eurot, intressimääraga 12% aastas. Emiteeritud võlakirjadele tagatist ei anta. Emiteeritavate võlakirjade eest on tasutud täies ulatuses. Võlakirjaemissioon viidi läbi kooskõlas väärtpaberituru seaduse § 12 lg 2 p-ga 2, seega tegemist ei olnud väärtpaberite avaliku pakkumisega.

Arco Vara AS-i võlakirju märkis kokku 14 isikut. Kõik märkimisavaldused rahuldati täies mahus. Võlakirjainvestorite hulgas on üks seotud isik: Arco Vara finantsjuhi ja kahe Arco Vara tütarettevõtte nõukogu liikme Kristel Tummi poolt kontrollitud OÜ Sandel, kes soetas võlakirju summas 20 000 eurot.

Võlakirjadest laekunud vahenditest refinantseeritakse 500 000 euro ulatuses seniseid võlakirju, mille lunastamistähtaeg on 04.01.2019. Samuti tagastatakse vastavalt varasemale kokkuleppele 2019. aasta jaanuaris Piraeus Bank Bulgaria Plc-le Sofias asuva Madrid Boulevard’i hoonega seotud laenu summas 500 000 eurot.

Lisaks on Arco Vara AS sõlminud kaks laenulepingut kogusummas 550 000 eurot tähtajaga 31.12.2019, millega refinantseeritakse 31.12.2017 võetud laenukohustused summas 250 000 eurot ning ülejäänud osa 04.01.2019 lunastamistähtajaga võlakirjadest summas 300 000 eurot.

Sellega on kõik Arco Vara AS-i 2018. aasta detsembri ja 2019. aasta jaanuari tähtaegadega olulisemad võlakohustused refinantseeritud.


Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
kristel.tumm@arcorealestate.com