Julkaistu: 2007-08-31 08:35:06 CEST
Citycon Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
CITYCON OYJ Pörssi-ilmoitus 31.8.2007 klo 9.35

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun
10 §:n mukaisesti Citycon Oyj
ilmoittaa, että se on vastaanottanut ING Clarion
Real Estate
Securities, L.P.:ltä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
mukaisen,
30.8.2007 päivätyn ilmoituksen, jossa ING Clarion Real
Estate
Securities, L.P. ilmoittaa seuraavaa:

24.8.2007 tehdyn osakekaupan
seurauksena ING Clarion Real Estate
Securities, L.P.:n, SEC:n rekisteröimän
sijoitusneuvojan, osuus
Citycon Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta vastaa nyt
5,04
prosenttia. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti
ilmoitamme
Rahoitustarkastukselle ja Cityconille seuraavat tiedot:

1. Kohdeyhtiön nimi:
Citycon Oyj
2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 24.8.2007
3.
Osakelajikohtainen tarkka osuus Citycon Oyj:n äänimäärästä
   ja
osakepääomasta:


+----------------------------------------------------------
   ---------+
|
Osakelaji | Osakkeiden   | Osuus       | Osuus      |
|     
| lukumäärä   | osakepääomasta   | äänimäärästä  
|
|-----------+----------------+--------------------+-----------------|
| CTY1S
  | 9,726,700   | 5,04 %       | 5.04 %     
|
|-----------+----------------+--------------------+-----------------|
|
Yhteensä | 9,726,700   | 5,04 %       | 5.04 %     
   |
+-------------------------------------------------------------------+


Cityco
   n
Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 192 810 271 osakkeesta, jaääniä osakkeilla
on yhteensä 192 810 271.

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja
rekisteritunnus: ING Clarion
Real Estate Securities, L.P., SEC-numero
   801-49083

katso
http://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/Content/Search/iapd_OrgSear
   ch.aspx

Toimittanut:
Vincent P. McDevitt, Chief Compliance Officer, ING
Clarion Real Estate
Securities, L.P., 201 King of Prussia Rd., Ste.
600, Radnor, PA 19087
U.S.A.

Helsinki 31.8.2007

CITYCON OYJ
Petri
Olkinuora
toimitusjohtaja


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fi