Publicēts: 2019-08-06 10:13:26 CEST
PATA Saldus
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Paziņojums par padomes sastāvu

 Akciju sabiedrība  “PATA Saldus” paziņo, ka 2019. gada 29. jūlijā tiek mainīts padomes sastāvs.   

  • Padomes priekšsēdētāja amatu saglabā – Uldis Mierkalns
  • Padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu saglabā – Jānis Bertrāns
  • Padomes locekles amatu saglabā – Inga Mierkalna
  • Padomes locekles amatu atstāj – Ieva Sniedze

Padomē iecelta jauna amatpersona-padomes locekle Inga Jākobsone.

Informācija par padomes locekli – Inga Jākobsone:

Inga Jākobsone dzimusi 1976.gadā.

1999. gadā iegūta jurista kvalifikācija Latvijas Universitātē.

2007. gadā iegūts maģistra grāds jurisprudencē Biznesa augstskolā Turība.

Kopš 2010. gada strādā SIA PATA par juristi.

I.Jākobsonei nepieder AS PATA SALDUS akcijas.

         Biroja administratore
         Linda Ķilevica
         Tel. 63807072
         E-pasts: info@patasaldus.lv