Paskelbta: 2015-07-10 15:15:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2015 m. birželio mėnesį

2015 m. birželio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 7,1 mln. EUR arba 28 % mažesni negu 2014 m. birželio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2015 m. sausio - birželio mėn. buvo 39,1 mln. EUR arba 30% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2014 m.

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102