Publicēts: 2013-01-30 13:00:08 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

30. janvāra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 30.janvārī, notika 12 mēnešu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2014.gada 31.janvārī.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 34,9 milj. latu, kas 4,4 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 8,0 milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 0,65% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 0,52%.

Ceturtdien, 31.janvārī, notiks valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 12 mēnešu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 2,0 milj. latu pēc nominālvērtības.

 

         Laura Prancāne
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr. 67 094 324
         Mob. tālr. 26 499 049
         e-pasts: laura.prancane@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase