Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-12 16:30:00 CET
AB "Baltic Mill"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas dėl AB Baltic Mill obligacijų (ISIN kodas LT0000405862) išankstinio išpirkimo

Vievis, Lietuva, 2022-12-12 16:30 CET -- Vadovaudamasi AB Baltic Mill obligacijų emisijos dokumento pagrindinėse emisijos sąlygose numatyta išankstinio išpirkimo galimybe, AB Baltic Mill valdyba priėmė sprendimą išpirkti visas 30 000 vnt. AB Baltic Mill obligacijų. 

Vienos obligacijos išpirkimo kaina yra 100,25 Eur, išpirkimo data – 2023 m. sausio 26 d.  Išperkant obligacijas jų savininkams taip pat bus išmokėtos iki išpirkimo datos sukauptos ir neišmokėtos palūkanos.

Daugiau informacijos:
Zanda Lūse

+371 28678976
zanda@dzirnavnieks.lv