Paskelbta: 2018-11-20 16:03:02 CET
Vilniaus Baldai
Kita informacija

UPDATE: AB "Vilniaus baldai" investuotojo kalendorius 2018 finansiniams metams

UPDATE: 2018 m. dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys, metinis konsoliduotas pranešimas bus skelbiamas 2018 m. lapkričio 30 d.

2018 finansiniais metais (nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 rugpjūčio 31 d.) AB „VILNIAUS BALDAI“ pranešimus apie bendrovės veiklos rezultatus buvo planuota skelbti šia tvarka:

- 2017 m. gruodžio 20 d. – trijų mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
- 2018 m. balandžio 04 d. – šešių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; šešių mėn. tarpinis konsoliduotas pranešimas;
- 2018 m. birželio 27 d. – devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
- 2018 m. spalio 24 d. – dvylikos mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
- 2018 m. lapkričio 20 d. – dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinis konsoliduotas pranešimas.

 

Kontaktinis asmuo:
Vyr. finansininkė
Renata Banevičiūtė
Tel +370 (5) 2525700