Published: 2019-10-08 11:15:00 CEST
Baltika
Erakorralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

AS BALTIKA aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 8. oktoobril 2019. aastal algusega kell 10:30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn. 

Koosolekul oli esindatud 49 993 303 aktsiat ehk 92,44% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline
  

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1.       Uue nõukogu liikme valimine ja tasustamine


Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused:

1.       Uue nõukogu liikme valimine ja tasustamine

Valida aktsiaseltsi Baltika viiendaks nõukogu liikmeks KRISTJAN KOTKAS, kellele maksta tasu aktsionäride 27.04.2015 korralise üldkoosoleku otsuse alusel.

Otsus võeti vastu 49 946 970 häälega, mis moodustab 99,91% registreerunud häältest.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com