English
Published: 2019-07-29 09:50:10 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Net Asset Value

Indre værdi forsinket

Indre værdi samt emissions- og indløsningspriser er forsinkede pga. tekniske problemer.

DK0060804136European CLO Investment Grade DKK
DK0060804052European CLO Opportunity KL

ISIN: DK0060804136 / DK0060804052
Nasdaq kortnavn: ACACIGDKK / ACAECO

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.