Paskelbta: 2013-10-23 16:51:11 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. spalio 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-10-23 16:51 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. spalio 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 28,2248 2820,3569 39,651 446879,0761
Finasta Russia TOP20 Subfund 25,4526 56,1192 0 150489,8826
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,3911 0 40 304127,4238
Finasta Baltic Fund 25,5168 61,408954 885,110647 90465,239980

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813