Publicēts: 2021-06-30 16:34:47 CEST
Rīgas kuģu būvētava
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS „Rīgas kuģu būvētava” neauditēts 2021.gada 3 mēnešu finanšu pārskats

Neauditētu 2021.gada 3 mēnešu finanšu pārskatu skatīt pielikumā

2021.gada 3 mēnešos AS „Rīgas kuģu būvētava” kopējais neto apgrozījums bija 281 670 EUR (salīdzinoši 2020.gada 3 mēnešos kopējais neto apgrozījums bija 360 616 EUR).

AS „Rīgas kuģu būvētava” pārskata periodu pabeigusi ar bruto zaudējumiem 122 322 EUR apmērā (attiecīgi 2020.gada 3 mēnešos bruto zaudējumi bija 148 786 EUR), savukārt 2021.gada 3 mēnešos tīrie zaudējumi bija 202 760 EUR apmērā (attiecīgi 2020.gada 3 mēnešos tīrie zaudējumi bija 161 941 EUR).

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde


rkb 2021 3 menesu parskats lat.pdf