Paskelbta: 2013-10-16 12:00:00 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. spalio 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-10-16 12:00 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. spalio 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 27,637 1947,2342 45,8486 442953,7253
Finasta Russia TOP20 Subfund 25,3671 0 33,6914 149487,1897
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,2959 0 215 305672,5684
Finasta Baltic Fund 25,5323 13,322732 158,572029 91060,206343

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813