English Latvian
Publicēts: 2014-04-15 15:17:45 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

Lēmumu projekti AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2014.gada 29.aprīlī

Olaine, 2014. gada 15. aprīlis, 2014-04-15 15:17 CEST --

Lēmumu projekti

AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2014.gada 29.aprīlī:

 

 

1. Valdes ziņojums par 2013. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2013. gada darbības rezultātiem.

 

 2. Padomes ziņojums par 2013. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2013. gada darbības rezultātiem.

 

3. Revīzijas komitejas paziņojums.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu.

 

4. Revidētā 2013. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt AS „Olainfarm” 2013. gada revidēto finanšu pārskatu.

 

5. Revidētā konsolidētā 2013. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt 2013. gada revidēto konsolidēto finanšu pārskatu.

 

6. 2013. gada peļņas izlietošana.

Lēmuma projekts:

AS “Olainfarm” 2013.gada peļņu EUR 12 846 386,76 (divpadsmit miljoni astoņi simti četrdesmit seši tūkstoši trīs smiti astoņdesmit seši eiro, 76 centi) apmērā reinvestēt AS “Olainfarm” attīstībā.

 

7. Valdes ziņojums par 2014. gada budžetu un darbības plānu.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2014. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2014.gadā sasniegs 80 miljonus eiro, bet AS “Olainfarm” konsolidētais apgrozījums 2014. gadā sasniegs 93 miljonus eiro; AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 14 miljonus eiro, bet konsolidētā peļņa sastādīs 15 miljonus eiro.

 

8. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2014. gadam.

Lēmumu projekti:

8.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais reģistrācijas Nr.40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2014. gadam.

8.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu saskaņā ar apstiprināto budžetu.

 

9. Revīzijas komitejas ievēlēšana.

Lēmumu projekti:

9.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā Viesturu Gurtlavu.

9.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļa ikmēneša atalgojumu EUR __________________ apmērā.

 

Revīzijas komitejas locekļa atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas loceklim tiks izlemta saskaņā ar akcionāru priekšlikumiem.

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 35 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

         Papildu informācija:
         Salvis Lapiņš
         AS „Olainfarm“ valdes loceklis
         mob. tālr. +37126448873
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv