English Lithuanian
Paskelbta: 2022-10-03 11:14:50 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Vyriausybės euroobligacijų pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2022-10-03 įvykusio Vyriausybės euroobligacijų pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas XS1020300288
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCA337524A
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNA337524A
Atsiskaitymo data 2022-10-10
Išpirkimo data 2024-01-22
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 1000
Atkarpos dydis, % 3,375
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 2,770
Vidutinis svertinis pelningumas, % 2,902
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 2,945
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 126 550 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 7 400 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 100 000 000,00
Apyvarta, EUR 102 992 254,68

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.