Paskelbta: 2013-10-22 12:20:23 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. spalio 21 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-10-22 12:20 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. spalio 21 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 28,3497 244,5239 11,7515 444106,3406
Finasta Russia TOP20 Subfund 25,4464 43,3958 6,2429 150464,6567
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,3738 100,7656 97,4319 304167,4238
Finasta Baltic Fund 25,5208 302,201205 13,171 91288,941673

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813