Offentliggjort: 2019-09-25 13:45:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 98, 2019 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. oktober 2019
Med virkning fra 1. oktober 2019 ændres kuponrenten på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. oktober
2019 - 31.
marts 2020.

Obligationer med renteloft på 5% p.a.,
CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2019: 0,56 %
p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038,
ny rente pr. 1. oktober 2019:   0,56 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6%
p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2019:   0,21 %
p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041,
ny rente pr. 1. oktober 2019:   0,21 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben
Jurlander på telefon 55 47 41 99.


Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab


 


Faststtelse af kuponrente gldende fra 1. oktober 2019.pdf