English Lithuanian
Paskelbta: 2022-07-05 19:25:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

Informacija apie akcijas, balsų skaičių ir įstatinio kapitalo dydį

2022 m. liepos 4 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (toliau – Bendrovė) įstatų redakcija, taip užbaigiant Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo procedūrą, kurios metu buvo anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus Bendrovės įsigyti 4 637 500 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų.

Atsižvelgiant į tai bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi, Bendrovė pateikia informaciją apie bendrą jos išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį ir įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominaliąją vertę:

Akcijų klasė Paprastosios vardinės akcijos
ISIN kodas LT0000121865
Vienos akcijos nominalioji vertė, Eur 0,29
Akcijų skaičius, vnt. 41 737 500
Bendrovės įstatinis kapitalas, Eur 12 103 875
Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius, vnt. 41 737 500


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Teisės skyriaus vadovas
Arnas Matuzas
El. paštas: a.matuzas@zpienas.lt