English Lithuanian
Paskelbta: 2021-12-03 14:04:51 CET
Amber Grid
Pranešimas apie esminį įvykį

„Amber Grid“ 2022 m. investuotojų kalendorius

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva.

„Amber Grid“ 2022 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

• 2022.02.04 – 2021 m. 12 mėnesių tarpinė informacija;
• 2022.03.18 – auditorių patvirtintų 2021 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas;
• 2022.03.25 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;
• 2022.04.20 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
• 2022.05.05 – 2022 m. 3 mėnesių tarpinė informacija;
• 2022.08.04 – 2022 m. 6 mėnesių tarpinė informacija;
• 2022.11.04 – 2022 m. 9 mėnesių tarpinė informacija.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt