English
Published: 2023-01-02 14:34:02 CET
PFA Invest
Prospectus/Announcement of Prospectus

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

Prospektet er opdateret i forbindelse med at EU-forordningen om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIPS-forordningen) træder i kraft for UCITS pr. 1. januar 2023.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger og afspejler nye beregninger i henhold til PRIIPS-forordningen, herunder de nye SRI-risikoindikatorer. Desuden bortfalder ÅOP og erstattes med nøgletallet andre løbende omkostninger. Samtidig introduceres et nøgletal for transaktionsomkostninger.


Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S

AttachmentPFA Invest - Fuldstndigt prospekt af 1. Januar 2023.pdf