Avaldatud: 2012-11-12 11:45:57 CET
Ekspress Grupp
Börsiteade

AS Ekspress Grupp: Oktoobri müügitulu

Tallinn, Estonia, 2012-11-12 11:45 CET --  

Oktoobris kasvas ASi Ekspress Grupp käive võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,6%. Tugevat kasvu näitas online-meedia segment, kasvatades käivet võrreldes eelmise aasta oktoobriga 32,1%. Positiivne on ka perioodiliste väljaannete segmendi 4%-ne kasv, millele aitas kaasa raamatute ja DVD-sarja tugev müük, mis omakorda mõjutas positiivselt ka üksikmüügitulusid. Samuti näitas kasvu ajakirjade reklaamimüük nii Eestis kui Leedus. Trükiteenuste segmendi käive langes oktoobris kokku 1%. Langus on tingitud paberimüügi ja muude teenuste käibe alanemisest, trükiteenuste maht ja müügitulud kasvasid.

 

Oktoobri müügitulu segmentide lõikes, tuh EUR

Segment 2012 2011 Muutus %
Online-meedia 1 040 787 32,1%
Perioodilised väljaanded 2 157 2 075 4,0%
Trükiteenused 2 699 2 727 -1,0%
Määramata 98 23 326,1%
Elimineerimised (506) (313) 61,6%
KOKKU 5 488 5 299 3,6%

 

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee