Paskelbta: 2019-07-31 09:56:51 CEST
AB Novaturas
Pranešimas apie esminį įvykį

"Novaturas" pristatė pirmojo pusmečio rezultatus ir atsakė į internetinio seminaro dalyvių klausimus

2019 m. liepos 31 d. 9:30 AB "Novaturas" (toliau - Bendrovė) akcininkams, investotojams, analitikams ir visiems besidomintiems pristatė 2019 m. pirmojo pusmečio rezultatus intenetiniame seminare, kuris vyko anglų kalba. 

Seminaro metu buvo užduotas klausimas apie tarpinius dividendus. Atsižvelgdama į pirmojo pusmečio finansinius rezultatus, Bendrovės valdyba rekomendavo nemokėti tarpinių dividendų už pirmąjį 2019 m. pusmetį. 

Bendrovė išlaiko ilgalaikę strategiją 70-80% Bendrovės pelno paskirstyti dividendų pavidalu. 

 

Tomas Staškūnas

Finansų direktorius

tomas.staskunas@novaturas.lt, Mob.: +37068710426