Paskelbta: 2021-04-15 13:00:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimo

2018 m. vasario 28 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius sprendimu taikė AB „Žemaitijos pienas“ poveikio priemonę – skyrė 158 000 Eurų baudą už LR Vertybinių popierių įstatymo normų pažeidimus. 2018 m. liepos 27 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu paskirtą baudą sumažino iki 138 000 Eurų. 

2021 m. balandžio 14 d. Lietuvos Vyriausiojo  administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija  išnagrinėjusi AB „Žemaitijos pienas“ ir Lietuvos banko apeliacinius skundus, juos tenkino dalinai. Šis teismas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 27 d. sprendimą pakeitė ir nusprendė sekančiai :

  • Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 27 d. sprendimo dalį dėl neteisingos informacijos apie Bendrovių valdymo kodekse nustatytų principų laikymąsi atskleidimo panaikinti ir perduoti šią bylos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo;
  • Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 27 d. sprendimo dalis dėl viešo informacijos skelbimo ir saugojimo reikalavimų nesilaikymo, taip pat dėl informacijos atskleidimo pažeidimų 2015 m., 2016 m. konsoliduotuose metiniuose pranešimuose ir 2017 m. pusmečio pranešime, iš dalies tenkinti pareiškėjo akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ skundą ir panaikinti Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 241-38 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Žemaitijos pienas“ motyvuojamosios dalies 2.4. ir 3.4 papunkčių dalis, kuriose konstatuoti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 1 dalies ir 33 straipsnio pažeidimai, bei nustatyta, kad pateikdamas finansinius ir nefinansinius rodiklius nevisiškai atsižvelgiant į AVR gairių reikalavimus, pareiškėjas pažeidė Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 ir 23 straipsnius.
  • Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 27 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, be kita ko, pavedė Vilniaus apygardos administraciniam teismui pakartotinai spręsti taikytos poveikio priemonės klausimus.

Gintaras Keliauskas

Teisininkas

Tel. +370 68718399