Publicēts: 2019-12-13 07:37:04 CET
Baltic Dairy Board
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Ir izbeigta Baltic Dairy Board tiesiskās aizsardzības procesa lieta

2019.gada 12. decembrī  Zemgales rajona tiesa pieņēma lēmumu izbeigt SIA Baltic Dairy Board tiesiskās aizsardzības procesa lietu.

         Papildu informācija:
         Kaspars Kazāks
         valdes loceklis
         Tālrunis +371 26010072
         e-pasts: kaspars@bdb.lv