Publicerad: 2005-02-03 12:48:04 CET
Stockwik Förvaltning AB
Corporate Action
onetwocom: onetwocom AB (publ) tecknar avtal om förvärv a...
onetwocom AB (publ) tecknar avtal om förvärv av Forward Communication A 
S
genom apportemission 
 
onetwocom AB (publ) har idag tecknat avtal om köp av
Forward 
Communication A S genom apportemission. 
 
Forward Communication A
S har byggt upp kompetens, infrastruktur och 
mjukvara för att erbjuda
marknaden IP-telefoni, IP-mobiltelefoni och SMS 
tjänster. 
 
Dotterbolaget
till onetwocom AB (publ), Telenordic Norge A S kan nu 
erbjuda existerande och
nya kunder de tjänster som utvecklats av Forward 
Communication A S.
Telenordic Norge A S kunder kommer nu att kunna 
erhålla ett samlat,
innovativt tjänstespektrum med betydande kundvärde. 
 
Forward Communication
A S har nyligen fått tillstånd av Norska 
myndigheter att implementera eget
SMS-C i Telenor Mobil A S mobila nät. 
Marknaden för denna typ av tjänster är
betydande. 
 
Köpeskillingen uppgår till NOK 8 500 000 och betalas med aktier
i 
onetwocom AB (publ). 
 
För ytterligare information kontakta 
onetwocom
AB 
Ove Kristensen, VD 
Tel +47 21 50 41 00 
ove.kristensen@one2com.no 
 


 
 
------------------------------------------------------------ 
Denna
information skickades av Waymaker  http://www.waymaker.se 
Följande filer
finns att ladda ned:
     
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=69063&fn=wkr00
     01

.pdf