English Lithuanian
Paskelbta: 2022-09-29 15:01:00 CEST
INVL Technology
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

Informacija apie „INVL Technology“ išleistas akcijas ir suteikiamus balsus

Informuojame, kad 2022 m. rugsėjo 27 d. „INVL Technology“ perdavė dalį savo akcijų – 139 vienetus – „INVL Technology“ dukterinių įmonių darbuotojams, kurie sudarytų akcijų opciono sutarčių pagrindu ir sąlygomis, įgijo teisę į išankstinį opciono teisės realizavimą. Atsižvelgiant į tai, „INVL Technology“ skelbia išleistų akcijų duomenis 2022 m. rugsėjo 27 dienai:

Akcijų klasė Akcijų skaičius ir bendras akcijų suteikiamų balsavimo tiesių kiekis, vnt. Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą (vnt.)* Nominali vertė, EUR Bendra nominali vertė ir įstatinis kapitalas, EUR Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos 12 175 321 12 068 522 0,29 3 530 843,09 100

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
Kazimieras Tonkūnas
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt