English Lithuanian
Paskelbta: 2020-04-23 10:40:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Baigti UAB „Ignitis grupė“ oficialūs siūlymai dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijų

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. balandžio 22 d. baigti oficialūs siūlymai supirkti jos dukterinių bendrovių AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) ir AB „Ignitis gamyba“ (toliau – GEN) akcijas.

Bendrovė planuoja inicijuoti privalomą dukterinių bendrovių akcijų supirkimą ir artimiausiu metu kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą su prašymu suderinti privalomo akcijų supirkimo kainas.

Bendrovė planuoja privalomo akcijų supirkimo kainas suderinimui teikti tokias pačias, kokios buvo mokamos oficialių siūlymų metu. Už vieną ESO akciją ketinama siūlyti mokėti 0,880 EUR, už vieną GEN akciją – 0,640 EUR kainą.

Balandžio 30 d. visuotiniuose ESO ir GEN akcininkų susirikimuose bus sprendžiama dėl atitinkamai 0,076 EUR ir 0,056 EUR dydžio dividendų išmokėjimo. Jei dividendų mokėjimui bus pritarta, oficialių siūlymų metu akcijas pardavę investuotojai gaus dividendams prilygstantį priedą prie oficialaus siūlymo kainos. Tuo tarpu investuotojai, akcijas pardavę privalomojo supirkimo metu po teisių apskaitos dienos, gaus dividendus teisės aktų nustatyta tvarka. Taigi, tiek vieni, tiek kiti investuotojai gaus vienodą finansinę naudą.

Oficialių siūlymų metu akcijas pardavę akcininkai taip pat įgavo pirmumo teisę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų pirminio viešo akcijų siūlymo metu. „Ignitis grupė“ planuoja įgyvendinti viešą siūlymą mažmeniniams investuotojams (angl. retail offering). Taigi, privalomo siūlymo metu akcijas parduosiantieji ESO ir GEN smulkieji akcininkai galimybę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų turės vienodomis sąlygomis su kitais rinkos dalyviais.

Apie privalomą akcijų išpirkimą bus komunikuojama viešai, be to, kiekvienas akcininkas bus informuotas registruotu laišku.

Aktuali informacija apie akcijų supirkimą skelbiama www.ignitisgrupe.lt/delistingavimas.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt