Publicēts: 2021-11-30 21:24:20 CET
Rīgas kuģu būvētava
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS „Rīgas kuģu būvētava” nerevidēts 2021.gada 9 mēnešu finanšu pārskats

Nerevidētu 2021.gada 9 mēnešu finanšu pārskatu skatīt pielikumā

2021.gada 9 mēnešos AS „Rīgas kuģu būvētava” kopējais neto apgrozījums bija 1 519 525 EUR (salīdzinoši 2020.gada 9 mēnešos kopējais neto apgrozījums bija 1 134 220 EUR).

AS „Rīgas kuģu būvētava” pārskata periodu pabeigusi ar bruto peļņu 165 818 EUR apmērā (attiecīgi 2020.gada 9 mēnešos bija bruto zaudējumi 524 551 EUR apmērā), savukārt 2021.gada 9 mēnešos tīrā peļņa bija 88 069 EUR apmērā (attiecīgi 2020.gada 9 mēnešos bija tīrie zaudējumi 350 882 EUR apmērā).

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde


rkb 2021 9 menesu parskats lat.pdf