Publicēts: 2020-08-27 07:03:18 CEST
Grindeks
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

“Grindeks” rezultāti 2020. gada pirmajā pusgadā

2020. gada pirmajā pusgadā “Grindeks” apgrozījums palielinās par 37%, peļņa par 67%

Šodien, 27. augustā, akciju sabiedrības “Grindeks” “Nasdaq Riga” iesniegtie 2020. gada pirmā pusgada nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati liecina, ka koncerna apgrozījums 2020. gada pirmajā pusgadā sasniedza 94,5 milj. eiro, kas ir par 25,6 milj. eiro vai par 37% vairāk nekā 2019. gada pirmajā pusgadā. 2020. gada pirmajā pusgadā koncerna peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem, bija 12,8 milj. eiro, kas ir par 5,2 milj. eiro vai par 67% vairāk nekā 2019. gada pirmajā pusgadā. 

2020. gada pirmajā pusgadā koncerns produkciju eksportēja uz 77 pasaules valstīm kopumā par 88,9 milj. eiro, kas ir par 24,6 milj. eiro vai par 38% vairāk nekā 2019. gada pirmajā pusgadā.

AS „Grindeks” valdes priekšsēdētājs Dr. chem. Juris Hmeļņickis: „Šī gada pirmo sešu mēnešu finansiālie rezultāti ir vislabākie “Grindeks” koncerna pastāvēšanas laikā. Sasniegts vērienīgs apgrozījuma un peļņas kāpums. Lai gan gada pirmā puse noritēja sarežģītos apstākļos un Covid-19 ietekmē, tas saliedēja darbiniekus un stimulēja pārvarēt jebkuras grūtības. Īpaši atzīmējams ir “Grindeks” meitas uzņēmuma “Kalceks” veikums, kas uzņēmuma 100 gadu jubilejā iepriecina ar izciliem panākumiem Eiropas Savienības valstīs. Esmu pārliecināts, ka “Grindeks” koncernam šis ir pavērsiena gads un pieņemtie lēmumi veido pārliecību par pastāvīgu izaugsmi daudzu nākamo gadu garumā. Mēs pārliecinoši raugāmies uz nākotni.”

“Grindeks” koncerna gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2020. gada pirmajā pusgadā bija 87,6 milj. eiro un ir palielinājies, salīdzinot ar 2019. gada pirmo pusgadu par 24,6 milj. eiro vai par 39%.

Pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs un Gruzijā 2020. gada pirmajā pusgadā veidoja 42,8 milj. eiro, kas ir par 4,4 milj. eiro vai par 11% vairāk nekā 2019. gada pirmajā pusgadā. Salīdzinot ar 2019. gada pirmo pusgadu, 2020. gada pirmajā pusgadā nozīmīgs pārdošanas apjoma pieaugums sasniegts – Ukrainā par 43%, Gruzijā par 19%, Kazahstānā par 15% un Krievijā par 6%.

Koncerna gatavo zāļu pārdošanas apjoms Eiropas Savienības valstīs, Lielbritānijā un Norvēģijā 2020. gada pirmajā pusgadā sasniedza 41,5 milj. eiro, kas ir par 18,1 milj. eiro vai par 77% vairāk nekā 2019. gada pirmajā pusgadā. Pārdošanas apjoms 2020. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2019. gada pirmo pusgadu, Beļģijā palielinājās 720 reizes, Spānijā 82 reizes, Dānijā 7 reizes, Nīderlandē 3 reizes, Lielbritānijā par 84%, Latvijā par 49%, bet Igaunijā par 21%. Augstie pārdošanas rezultāti Beļģijā un Spānijā sasniegti, pateicoties AS “Grindeks” meitas uzņēmuma “Kalceks” intensīvajam darbam un biznesa attīstības veicināšanai Eiropas Savienības valstīs.

2020. gada pirmajā pusgadā aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 6,5 milj. eiro, kas ir par 1,5 milj. eiro vai par 29% vairāk nekā 2019. gada pirmajā pusgadā. Lielākais “Grindeks” aktīvo farmaceitisko vielu eksports tika veikts uz ES valstīm, ASV, Japānu un Kanādu.

2020. gada pirmajā pusgadā “Grindeks” meitasuzņēmums AS “Kalceks”, kura specializācija ir medikamenti slimnīcu segmentam, sasniedza ļoti strauju pārdošanas apjoma kāpumu, ko panāca, kāpinot eksporta valstu skaitu un ieviešot jaunus produktus. “Kalceks” produkti 2020. gada pirmajā pusgadā tika pārdoti 24,6 milj. eiro apjomā, kas ir par 19,8 milj. eiro vai 5 reizes vairāk nekā 2019. gada pirmajā pusgadā. “Kalceks” medikamenti 2020. gada pirmajā pusgadā tika eksportēti uz 48 valstīm, un galvenie noieta tirgi bija Spānija, Beļģija, Izraēla, Itālija un Dānija.

Par AS „Grindeks”

„Grindeks” ir starptautisks farmācijas uzņēmums, kura galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. „Grindeks” koncernā ietilpst četri meitas uzņēmumi Latvijā, Igaunijā un Slovākijā; pārstāvniecības atvērtas 11 valstīs.

„Grindeks” galvenās terapeitiskās grupas ir sirds un asinsvadu, centrālo nervu sistēmu ietekmējošie, pretvēža un diabēta ārstēšanas medikamenti. Uzņēmuma produktu klāstu veido oriģinālprodukti Mildronāts® (meldonijs) un Ftorafur® (tegafūrs), patentbrīvie medikamenti, kā arī aktīvās farmaceitiskās vielas.

2019. gadā uzņēmuma produkcija eksportēta uz 84 valstīm. Nozīmīgākie „Grindeks” tirgi ir Eiropas Savienības valstis, Krievija un pārējās NVS valstis, ASV, Kanāda un Japāna.

Kontakti:

Laila Kļaviņa, AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja

Tel.: 67083370, 29256012

fakss: 67083505

E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv

www.grindeks.lvPielikums


Grindeks Koncerns_1.pusgads_2020._Finansu parskats_LV.pdf