English Lithuanian
Paskelbta: 2023-01-26 15:30:00 CET
AB Šiaulių bankas
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

AB Šiaulių bankas įsigijo savų akcijų

AB Šiaulių bankas 2023 m. sausio 25-26 d. Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje vykdė savų akcijų supirkimą. Supirkimo aukciono rezultatai:    

- bendras įsigytų akcijų skaičius 2 491 317;

- bendra akcijų įsigijimo sandorių suma 1,868,487.75 EUR.

Akcijų įsigijimo tikslas: akcijų suteikimas Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojams. Įsigytos akcijos pereis Banko nuosavybėn supirkimo aukciono atsiskaitymo dieną - 2023 m. sausio 27 d.

Papildoma informacija teikia:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00